Quý 3/ 2018 SHS: Đứng thứ 6 sàn HOSE, thứ 5 sàn HNX, thứ 4 sàn Upcom

chung khoan

Kết quả quý 3 năm 2018 và 9 tháng đầu năm cho thấy, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) tăng trưởng khá tốt. Trong 9 tháng đầu năm, SHS lãi sau thuế 271 tỷ, tăng 8.3% so với cùng kỳ năm ngoái.

chung khoan

Tính lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, doanh thu hoạt động và LNST của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội lần lượt đạt 932.7 tỷ đồng và 270.6 tỷ đồng. Con số này so với cùng kỳ năm 2017 tương ứng với mức tăng trưởng là 27.0% doanh thu và 8.3% về lợi nhuận ròng.

Theo đó,  Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội  với mã số thuế là SHS vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2018. SHS đã ghi nhận doanh thu quý 3/2018 của đơn vị đạt 277.9 tỷ đồng (giảm 6.3% so với cùng kỳ năm ngoái). Trong khi đó, chi phí hoạt động là 101.1 tỷ đồng (giảm 31 tỷ đồng, tương ứng 23.4% so với cùng kỳ năm ngoái). Các khoản lỗ này chủ yếu từ tài sản tài chính (giảm 81% so với cùng kỳ, chỉ còn mức lỗ 5 tỷ đồng).

Xem thêm:

BLUE BULL CAPITAL – SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Trong khi đó, chi phí lãi vay trong quý của Công ty đạt 50.8 tỷ đồng (tăng 27%) và chủ yếu dựa vào trái phiếu dài hạn (tăng mạnh từ 534 tỷ đồng lên 1.234 tỷ đồng).

So với cùng kỳ 2017, 9 tháng đầu năm 2019 các khoản kinh doanh của SHS đều tăng trưởng khá tốt. Vai trò trọng điểm của đơn vị dựa trên hoạt động Tự doanh (đóng góp 366.3 tỷ đồng từ các khoản lãi và cổ tức, tăng 36%). Trong khi đó, hoạt động Cho vay đóng góp 287.8 tỷ đồng (tăng trưởng 25%). Còn hoạt động Môi giới 197.3 tỷ đồng (tăng trưởng 11%).

chung khoan

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018 cho thấy, hoạt động và LNST của SHS đạt doanh thu lần lượt là 932.7 tỷ đồng và 270.6 tỷ đồng (tương ứng 27.0% và 8.3% so với năm 2017). Với kết quả này, SHS đã đạt 69% kế hoạch về doanh thu và 75% kế hoạch về lợi nhuận của năm 2018.

Trong khi đó, kết quả quý 3 năm 2018 cho thấy, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội  đứng thứ 6 thị phần môi giới trên sàn HOSE (đạt 4.47%). Con số này so với quý 2 đã cải thiện 3.6%.

Ngoài ra, SHS cũng đứng thứ 5 trên sàn HNX (tỷ lệ 7.28%) và đứng thứ 4 trên thị trường Upcom (đạt 6.19%).

Xem thêm:

Đón nhà đầu tư mới, nhựa An Phát khóa room ngoại về 39.55%

Among other projects, the center will train teachers and other educators this summer from participating click academic site rural school districts as intervention specialists to help students with academics and behavioral and social skills.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *