Day: December 26, 2018

Thị trường chứng khoán tuần 17/12 – 23/12: Chứng khoán Việt vẫn giảm sâu, thế giới lại trải qua bão táp

chung khoan

Trong tuần vừa qua từ 17/12/ – 23/12 thị trường chứng khoán Việt Nam và thế giới đều có những biến động. Cùng bài viết này của chúng tôi xem lại những điểm nhất của thị trường chứng khoán trong 1 tuần vừa qua. Thị trường chứng khoán Việt Nam […]